Usługi profesjonalne

Świadczymy usługi konfiguracji sprzętu, pomagamy w przeprowadzeniu upgrade’u firmware i software, migracji platform, instalacji, audytu bezpieczeństwa, planowania i zarządzania siecią.

Usługi wykonujemy zależnie od potrzeb w naszym labie, zdalnie w labie klienta lub na miejscu u klienta.

Wspieramy routery operatorskie Cisco i Juniper, a także urządzenia z warstwy agregacji sieci, warstwy dostępowej oraz urządzenia klienckie CPE.

Usługi konfiguracji sprzętu

Gdy sprzedajemy sprzęt, w ramach naszego Procesu Zapewnienia Jakości, nasi inżynierowie troszczą się aby wysyłany przez nas sprzęt był zawsze gotowy do instalacji, w tym celu domyślnie resetujemy ustawienia konfiguracji do ustawień fabrycznych.

Dodatkowo, aby zaoszczędzić czas potrzebny na instalację, oferujemy usługi pre-konfiguracji sprzętu, w tym celu możemy załadować pliki konfiguracyjne dostarczone przez Klienta lub stworzyć je wg wymagań projektu, pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie sprzętu przed instalacją.

Dbamy aby klient był w posiadaniu praw do posiadanego oprogramowania, wykonujemy upgrade oprogramowania zakupionego przez Klienta.

Gdy producent sprzętu dostarcza otwarty kod i dopuszcza modyfikację oprogramowania możemy wykonać customizację oprogramowania do indywidualnych wymagań danej sieci. Wspólpracujemy w tym celu z doświadczonymi programistami, zapewniającymi sukces wdrożenia.

Zdalne Wsparcie Techniczne

Oferujemy wsparcie techniczne w wykonaniu naszych inżynierów z certyfikatami Cisco. Pomagamy z diagnostyką wielowarstwowych problemów, poszukiwaniem przyczyn awarii i pracujemy wspólnie nad rozwiązaniem problemu. W razie awarii nasi inżynierowie są dostępni w dowolnie wybranym oknie serwisowym.

Wsparcie Techniczne na miejscu u klienta

Możemy także wysłać naszych inżynierów do Waszego datacenter aby wykonali całą pracę na miejscu. Nasi wysoko wykwalifikowani konsultanci są płatni za dzień pracy, dzięki temu jest to elastyczna forma wsparcia, z której możecie Państwo zamówić w dowolnym czasie bez żadnego zobowiazania do comiesięcznego ponoszenia kosztów stałych.

Dzięki obecności na miejscu nie jest potrzebny żaden otwarty interface dostępowy z zewnątrz, co może być korzystne ze względów bezpieczeństwa.

Nasi inżynierowie mogą pomóc z każdym rodzajem pracy administracyjnej takiej jak konsultacja projektu sieci, instalacja lub de-instalacja sprzętu, konfiguracja routerów, firewalli, utrzymanie, poszukiwanie przyczyn problemów, migracja danych, konfiguracja systemów backup’u lub audyt bezpieczeństwa sieci.

Konfiguracja BGP na routerach Cisco i Junipers

Oferujemy usługę konfiguracji BGP poprzez zdalny dostęp lub na miejscu u klienta. Wspieramy każdy router włącznie z Cisco ASR1000, ASR9000, GSR, 7600/6500 i Juniper MX.

W szczególności możemy pomóc z:

  • Analizą bazy RIPE i doradztwem jak osiągnąć optymalny routing,
  • Uruchomieniem 2 sesji BGP z operatorami i ustawienie odpowiedniego load balancing dla tych sesji,
  • Ustawienie translacji adresów (NAT) / ustawienie odpowiedniego routingu do sieci wewnętrznej,
  • Ustawienie odpowiedniego filtrowania prefiksów.

Wykonanie tej usługi może nastąpić zdalnie w danym wyznaczonym oknie serwisowym.

Konfiguracja Firewall’i (Cisco ASA i Juniper SRX)

Zapewniamy consulting z zakresu projektowania sieci, zapewniamy pomoc z wyborem rozwiązań jak i konfigurajcę firewall, ustawiamy alarmy, konfigurujemy tunele VPN.

Konfiguracja Cisco CMTS

Oferujemy usługi konfiguracji CMTS takich jak Cisco uBR7246VXR, uBR10012 i cBR-8, oraz innego sprzętu dedykowanego dla telewizji kablowych.

Konfiguracja GPON

Oferujemy usługę konfiguracji w ramach przygotowania do instalacji, upgrade’u firmware i testowanie ZTE C300, C320 OLT oraz aktualne modele ONU ZTE i Huawei.

Dodatkowo oferujemy usługi zdalnej konfiguracji dla OLT i ONU w środowisku labowym, a także pomagamy diagnostyką problemów, utrzymaniem z zarządzaniem sieciami GPON w produkcji.

Usługi Profesjonalne są dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta i dostępne na żądanie, dlatego też jeżeli potrzebujecie Państwo inżyniera z eksperckim poziomem umiejętności prosimy o zapytanie.